Inicio

Xunta de Galicia
Vivendas de Promoción Pública Segundas Transmisións
Resolucións de inicio e listas de admitidos e excluidos do procedemento de Segundas Transmisións VPP

Resolucións de inicio do procedemento de Segundas Transmisións VPP

Resolucións de inicio do procedemento de Segundas Transmisións VPP na provincia de Lugo

Resolucións de inicio do procedemento de selección de adquirentes de vivenda de promoción pública en segundas ou posteriores transmisións de varios concellos da provincia de Lugo.

Documentos relacionados

Documentos relacionados

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.

Bonificación Solo Empresarial

Para medrar con bases sólidas. Ata un 50% de bonificación e con axudas no financiamento do teu proxecto