Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Rexistros » Rexistros

Presentación: Rexistros do Igvs

  • O Rexistro de Demandantes de vivenda pretende ser un instrumento válido e veraz para ter datos fiables sobre a demanda real de vivendas protexidas en cada localidade, ao coñecer o número de demandantes existentes para cada réxime de vivenda.
  • A Bolsa de Vivendas de Prezo Taxado nace como resposta á necesidade de implantar todas as medidas que podan contribuír a facilitar o acceso á vivenda ao mesmo tempo que axudan á comercialización do stock de vivendas.

PLAN DE VIVENDA 2009-2012

O Plan de Vivenda 2009-2012 está centrado na cidadanía e, sobre todo, naqueles colectivos que teñen máis dificultades de acceso á vivenda a través de axudas que facilitan o aluguer, a promoción de vivenda protexida ou a rehabilitación.