Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Promoción » Presentación

PROMOCIÓN

Presentación

 

O Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), é o organismo encargado da execución das políticas autonómicas en materia de vivenda.

Pode ser promotorde vivendas de protección autonómica quen impulse, programe e financie as obras de edificación para uso propio ou para a súa posterior venda ou arrendamento a persoas que cumpran os requisitos de acceso a estas vivendas protexidas.

A promoción debe cualificarse como protexida polo IGVS e cumprir as obrigas derivadas do seu réxime de protección, conforme a súa cualificación, así como os demais requisitos e limitacións inherentes á súa condición de vivendas protexidas, de conformidade co establecido na Lei de Vivenda de Galicia e nas demais disposicións de aplicación a este tipo de vivendas.

AXUDÁMOSCHE A MERCAR UNHA VIVENDA

Consulta todas as iniciativas que o Instituto Galego de Vivenda e Solo pon á túa disposición para que podas mercar a túa primeira vivenda: axudas directas, rexistro de demandantes ou coñece o que queres comprar a través do libro do edificio.

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.