Inicio

Xunta de Galicia

Catálogo de prezos > C026: INSTALACIÓNS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Os prezos dos servizos e materiais relacionados coas INSTALACIÓNS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS aparecen recollidos no seguinte catálogo:

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.