Inicio

Xunta de Galicia

Catálogo de prezos > C024: INSTALACIÓN ELÉCTRICA

 
Os prezos dos servizos e materiais relacionados coa INSTALACIÓN ELÉCTRICA aparecen recollidos no seguinte catálogo:

Documentos relacionados

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.