Inicio

Xunta de Galicia

Catálogo de prezos > C015: PAVIMENTOS: CERÁMICOS E PEDRA

 

Os prezos dos servizos e materiais relacionados cos PAVIMENTOS: CERÁMICOS E PEDRA aparecen recollidos no seguinte catálogo:

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.