Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Informe de Avaliación de edificios » IAE - Técnicos redactores

IAE - Informe de Avaliación de Edificios

O informe de avaliación de edificios, IAE, é un instrumento que acredita a situación na que se atopa un edificio en relación co seu estado de conservación, coas condicións de accesibilidade e informa sobre a certificación da eficiencia enerxética.

O pasado 20 de abril publicouse no DOG o Decreto 61/2021, de 8 de abril, polo que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o rexistro galego de informes de avaliación dos edificios, que entra en vigor o 20 de maio. O informe de avaliación é un documento que acredita o estado de conservación do edificio, analiza as súas condicións de accesibilidade universal e informa sobre a súa eficiencia enerxética.

De acordo con este decreto as comunidades de propietarios ou as persoas propietarias de edificios de uso residencial de vivenda colectiva cunha antigüidade de 50 anos ou máis dispoñen dun ano para presentar o informe de avaliación no concello, onde estea situado o seu edificio, para que se inscriba no rexistro galego de informes de avaliación, REGIAE. 

O concello, mediante normativa municipal, poderá estender a obriga da realización de este informe a edificios de outros usos ou edificios de antigüidade menor aos 50 anos; tamén poderán establecer un contido maior do IAE. 

Este informe deberá ser elaborado ou subscrito por persoal técnico competente, que estea en posesión de calquera das titulacións académicas e profesionais habilitantes para a redacción de proxectos, a dirección de obras ou a dirección de execución das obras de edificación de acordo co establecido na Lei 38/1999 de ordenación da edificación.

Para a elaboración desde informe deberase utilizar a aplicación informática que se pon a disposición nesta páxina.

Calquera incidencia nesta aplicación pódese comunicar a través do correo calidade.igvs@xunta.gal

 

Documentos relacionados

Documentos relacionados

Ligazóns relacionadas

Ligazóns relacionadas

AXUDÁMOSCHE A MERCAR UNHA VIVENDA

Consulta todas as iniciativas que o Instituto Galego de Vivenda e Solo pon á túa disposición para que podas mercar a túa primeira vivenda: axudas directas, rexistro de demandantes ou coñece o que queres comprar a través do libro do edificio.

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.