Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Alertas-Covid-19 » Bono Alugueiro

ALERTAS-COVID 19

Presentación da xustificación das axudas dos programas do bono alugueiro social e do bono alugueiro para vítimas de violencia de xénero


Nota explicativa relativa á presentación da xustificación das axudas dos programas do bono alugueiro social e do bono alugueiro para vítimas de violencia de xénero.

En virtude do establecido no punto sexto da Resolución do 21 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), do 21 de marzo de 2020. (Diario Oficial de Galicia, núm. 56, do domingo 22 de marzo de 2020), e de conformidade co Acordo do Consello da Xunta do día 27 de marzo, infórmase do seguinte:

As persoas beneficiarias das axudas dos Programas do Bono alugueiro social e do Bono alugueiro para vítimas de violencia de xénero non teñen que realizar ningún pago no mes de ABRIL ás persoas arrendadoras (propietarias das vivendas). A Xunta de Galicia pagará íntegramente o importe da renda de alugueiro durante o mes de abril e, en consecuencia, quedan eximidos da obriga de presentar o recibo correpondente ao citado mes.

AXUDÁMOSCHE A MERCAR UNHA VIVENDA

Consulta todas as iniciativas que o Instituto Galego de Vivenda e Solo pon á túa disposición para que podas mercar a túa primeira vivenda: axudas directas, rexistro de demandantes ou coñece o que queres comprar a través do libro do edificio.

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.