Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Realoxos » Convenio con Consello da Avogacía Galega

Realoxos

Convenio co Consello da Avogacía Galega


O Convenio ten por obxecto regular a colaboración entre as partes, a efectos de crear as canles de información necesarias para remediar que persoas en situación de desamparo perdan a súa vivenda ou, no seu caso, consigan, ao abeiro dos programas de axuda existentes, un inmediato realoxo en vivendas a disposición da Xunta de Galicia ou accedan ás axudas para o alugueiro de vivendas: 

  • Os avogados prestan gratuitamente un servizo de asesoramento e orientación xurídica aos cidadáns que acrediten carencia de recursos económicos en canto a todos aqueles aspectos referidos a trámites de carácter administrativo ou xudicial no ámbito relacionado cos dereitos e obrigas das persoas en risco de perder a súa vivenda como consecuencia dun procedemento de execución hipotecaria, polo impago da renda de aluguer ou por calquera outra circunstancia imprevista ou sobrevida, sempre que esta vivenda constitúa o seu domicilio habitual e permanente. 
  • O Consello da Avogacía Galega presta asesoramento sobre todos os programas de axudas aprobados polo Instituto Galego da Vivenda e Solo que teñan por obxecto evitar a perdida da vivenda a persoas que estean en situación de desamparo, así como daqueles outros que estean orientados a solucionar o problema do seu realoxo. 
  • O Consello da Avogacía Galega realizará un seguimento a nivel autonómico da conflitividade xurídica e da eficacia das medidas existentes no ámbito xurisdicional en materia de vivenda e desafiuzamentos en particular. 
  •  O Consello da Avogacía Galega, promoverá e tramitará procedementos de mediación coma medio preferente de resolución de conflitos, a través dos servizos dos Colexios onde poidan estar previamente implantados, e con carácter gratuíto para os solicitantes.

 

O servizo poderá solicitarse mediante as seguintes vías:

  1. completando o formulario dispoñible no enlace web http://avogacia.gal/form vivenda/
  2. chamando ao teléfono gratuíto 900 121 121
  3. contactando directamente co Colexio de Avogados correspondente:

A Coruña

Cita previa: Email: carlosdelolmo@icacor.es COLEXIO DE AVOGADOS Federico Tapia, 11, baixo 15005 – A Coruña. Telf.: 981 126 090 Internet: http://www.icacor.es
Horario de atención ao público: Venres, de 10 a 13 horas.Con cita previa.

Ferrol

Cita previa: Email: icaferrol@avogacia.org COLEXIO DE AVOGADOS Coruña, 60-62, baixo 15401 – Ferrol. Teléfono: 981 354 705 Internet: http://www.icaferrol.es/
Horario de atención ao público: Venres, de 10 a 13 horas. Con cita previa.

Santiago de Compostela

Cita previa: Email: icas@icasantiago.org COLEXIO DE AVOGADOS Eduardo Pondal, 4, baixo 15072 – Santiago de Compostela. Telf.: 981 581 713 Internet: http://www.icasantiago.es
Horario de atención ao público: Mércores, de 10 a 14 horas. Con cita previa.

Lugo

Cita previa: Email: icalugo@avogacia.org COLEXIO DE AVOGADOS Pascual Veiga, 2
27002 – Lugo. Telf.: 982 241 007 Internet: http://www.icalugo.org
Horario de atención ao público: Xoves, de 10 a 13 horas. Con cita previa.

 Ourense

Cita previa: COLEXIO DE AVOGADOS E SERVIZO DE ORIENTACIÓN XURÍDICA Concello, 22 32003 – Ourense. Telf.: 988 210 076 Internet: http://www.icaourense.org
Horario de atención ao público: Venres, de 10 a 13 horas. Con cita previa.

Pontevedra

Cita previa: Email: cabogados@icapontevedra.es COLEXIO DE AVOGADOS Raíña Victoria, 9, baixo 36001 – Pontevedra Telf.: 986 896 866 Internet: http://www.icapontevedra.es
Horario de atención ao público: Venres, de 10 a 13 horas. Con cita previa.

Vigo

Cita previa: Email: colexio@icavigo.org DEPENDENCIAS COLEXIAIS NOS XULGADOS Lalín, 4 36209 – Vigo. Telf.: 986 208 111 Internet: http://www.icavigo.es
Horario de atención ao público: Luns, de 10 a 13 horas. Con cita previa.

No seguinte enlace web poderán atoparse as vías e datos de contacto http://avogacia.gal/vivenda18/ para acceder ao asesoramento.

O Consello da Avogacía Galega realizará un seguimento a nivel autonómico da conflitividade xurídica e da eficacia das medidas existentes no ámbito xurisdicional en materia de vivenda e desafiuzamentos en particular. 

O Consello da Avogacía Galega, promoverá e tramitará procedementos de mediación coma medio preferente de resolución de conflitos, a través dos servizos dos Colexios onde poidan estar previamente implantados, e con carácter gratuíto para os solicitantes. 

Documentos relacionados

Documentos relacionados

AXUDÁMOSCHE A ALUGAR

O Instituto Galego de Vivenda e Solo considera a dinamización do mercado do aluguer un dos seus obxectivos prioritarios. Por isto mantén unha serie de medidas que axudan, ao demandante de vivenda de aluguer, a satisfacer as súas necesidades de vivenda.