Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Realoxos » Convenio entre o Consello Xeral do Poder Xudicial, a Xunta de Galicia e a FEGAMP

Realoxos

Convenio entre o Consello Xeral do Poder Xudicial, a Xunta de Galicia e a FEGAMP

O 8 de abril de 2013 asinouse un Convenio entre o Consello Xeral do Poder Xudicial, a Xunta de Galicia e a FEGAMP (enlace pdf) co obxecto de establecer un protocolo de actuación conxunta para detectar os casos de especial vulnerabilidade en procedementos de lanzamento de vivenda familiar e adoptar medidas de carácter social e de realoxo que evite os efectos da perda de vivenda.

Ao abeiro deste convenio faise posible que os xulgados suspendan a execución dun desafiuzamento por execución hipotecaria, cando existe unha situación de vulnerabilidade social, durante un prazo de dez días hábiles para permitir que os servizos sociais municipais e os autonómicos poidan adoptar as medidas de protección social necesarias para responder adecuadamente á dita situación.

AXUDÁMOSCHE A MERCAR UNHA VIVENDA

Consulta todas as iniciativas que o Instituto Galego de Vivenda e Solo pon á túa disposición para que podas mercar a túa primeira vivenda: axudas directas, rexistro de demandantes ou coñece o que queres comprar a través do libro do edificio.

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.