Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Rexistros » Rexistro de Demandantes de Solo Empresarial » Cando se adxudica definitivamente a parcela ou parcelas solicitadas?

O REXISTRO DE DEMANDANTES DE SOLO EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

Cando se adxudica definitivamente a parcela ou parcelas solicitadas?

Adxudicarase directamente á persoa solicitante cando o órgano promotor remate as obras de urbanización e inscriba no Rexistro da Propiedade a división material da actuación.
A adxudicación recollerá o prezo definitivo, a forma de pagamento, incluíndo o IVE de toda a operación, as obrigas do/a adxudicatario/a, as penalizacións a que pode ser sometido/a, as garantías e o dereito ao tenteo e retracto.

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.

Bonificación Solo Empresarial

Para medrar con bases sólidas. Ata un 50% de bonificación e con axudas no financiamento do teu proxecto