Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Rexistros » Rexistro de Demandantes de Solo Empresarial » Cando se formaliza o compromiso de compra dunha determinada parcela ou parcelas?

O REXISTRO DE DEMANDANTES DE SOLO EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

Cando se formaliza o compromiso de compra dunha determinada parcela ou parcelas?

O compromiso de compra formalizarase unha vez aprobado definitivamente o planeamento urbanístico ou o instrumento de ordenación do territorio correspondente de cada actuación.

As persoas compradores deberán entregar cantidades anticipadas á conta do prezo total estimado da futura ou futuras parcelas que se determine mediante resolución do director xeral do IGVS.

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.

Directorio do IGVS

Localiza calquera teléfono ou enderezo dos distintos departamentos e dos profesionais do Instituto Galego de Vivenda e Solo a través do directorio corporativo.