Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Rexistros » Rexistro de Demandantes de Solo Empresarial » Tras inscribirse os demandantes de solo empresarial, cando se considera que se inicia o desenvolvemento de cada unha das actuacións?

O REXISTRO DE DEMANDANTES DE SOLO EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

Tras inscribirse os demandantes de solo empresarial, cando se considera que se inicia o desenvolvemento de cada unha das actuacións?

O desenvolvemento de cada unha das actuacións iniciarase por resolución do director xeral do IGVS. Dita resolución de inicio conterá a identificación da actuación e fixará os criterios que se terán en conta para a adxudicación das parcelas, pero antes:

  • Requirirase aos inscritos que dupliquen a cota de inscrición.
  • Debe haber unha demanda dun 30% da superficie lucrativa da actuación prevista (nunca inferior a 15.000 m2)

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.