Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Rexistros » Rexistro de Demandantes de Solo Empresarial » Cal é o medio e en que momento se abre o rexistro para unha actuación?

O REXISTRO DE DEMANDANTES DE SOLO EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

Cal é o medio e en que momento se abre o rexistro para unha actuación?

  • Medio:
  • Por resolución do director xeral do IGVS que será publicada no Diario Oficial de Galicia e na páxina web do IGVS
  • Momento:
  • Cando se aprobe definitivamente o Plan Plan Sectorial de Áreas Empresarias de Galicia, actualmente en tramitación.
  • Cando se acorde o seu inicio para aquelas actuacións que estean previstas nos planeamentos municipais.
 

*Cando se acorde a apertura do Rexistro dunha determinada actuación, fixarase un prezo mínimo es­timado do solo. Este prezo terá carácter meramente estimativo, sen que se fixe definitivamente ata que se conclúan as obras de urbanización.

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.