Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Rexistros » Rexistro de Demandantes de Solo Empresarial » Cal é o obxecto do Rexistro?

O REXISTRO DE DEMANDANTES DE SOLO EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

Cal é o obxecto do Rexistro?

O Rexistro de Demandantes de Solo Empresarial ten por obxecto o de acreditar a demanda real de solo empresarial, e en consecuencia planificar e priorizar as actuacións de solo empresarial da Xunta de Galicia, atendendo ás necesidades reais da demanda e a criterios de racionalidade, eficacia e optimización de recursos.

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.