Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Rexistros » Rexistro de Demandantes de Solo Empresarial » Qué é o Rexistro de Demandantes de Solo Empresarial de Promoción Pública da Comunidade Autónoma?

O REXISTRO DE DEMANDANTES DE SOLO EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

Que é o Rexistro de Demandantes de Solo Empresarial de Promoción Pública da Comunidade Autónoma de Galicia?

O Rexistro de Demandantes de Solo Empresarial de Promoción Pública da Comunidade Autónoma créase polo decreto 108/2012, do 29 de marzo (DOG nº 69, do 11 de abril de 2012)

 

Pretende ser un instrumento que lle vai permitir aos organismos públicos da Xunta de Galicia que desenvolven solo empresarial realizar as súas actuacións naqueles lugares onde se precisa realmente e os demandantes de solo empresarial transmitir as súas necesidades.

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.