Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Alugar unha vivenda » Programa Aluga » Atención e puntos de contacto

Información de contacto

Para máis información o IGVS puxo en marcha uns centros de acompañamento e asesoramento do Programa Aluga , con horario de atención ao público de 9 a 14 horas, de luns a venres nos seguintes enderezos e teléfonos:

Santiago de Compostela
Área Central s/n, Pol. Fontiñas 3º andar 
(15781 - Santiago de Compostela)
Tlf. 981 541 974
Fax 981 54 19 11

A Coruña
Plaza Luís Seoane s/n
Edificio de servizos múltiples 9ª planta
Tlf. 881 88 12 58 

Ferrol
Praza Camilo José Cela, s/n - 15403 Ferrol
Tlf. 981 33 71 66 

Vigo
Praza da Estrela , Torre 2, 1º andar
Tlf. 986 81 75 77 

Pontevedra
r/ Alcalde Hevia, nº 7 baixo
Tlf. 986 80 52 84

Lugo 
Avda. Ramón Ferreiro nº 28 27002
Tlf. 982 29 46 01

Ourense
Rúa Sáenz Díez, 1 - 32003 Ourense 
Tlf. 988 38 62 80

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.