Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Para quen » Para quen vive no rural » Proxectos sectoriais

TIPOS DE INTERVENCIÓNS

Proxectos sectoriais

Os proxectos sectoriais caracterízanse pola posta en marcha de iniciativas relacionadas coa vivenda pero tamén relacionadas co desenvolvemento socioeconómico e medioambiental do espazo territorial onde se localizan.

Os proxectos sectoriais de rehabilitación son aqueles baseados na recuperación integral de áreas, non só dende un punto de vista de recuperación do patrimonio construído senón tamén acompañado de iniciativas de desenvolvemento cultural e turístico ou de recuperación e promoción medioambiental. Así, por exemplo, establécense iniciativas nos tres eidos:

  • Proxectos asociados á recuperación e rehabilitación de vivenda: promoción de ecoaldeas, ou asentamentos que se integran respectuosamento co seu controno e que apoia formas saudables de desenvolvemento baseadas no desenvolvemento local da produción e sistemas agrícolas biodinámicos; apoio á promoción pública de vivenda protexida ou recuperación de aldeas abandoadas.
      
  • Proxectos e iniciativas asociadas ao desenvolvemento turístico e cultural: baseadas no aproveitamento e posta en valor dos recursos propios coma augas medicinais, tradicións, posta en marcha de casas-museo, centros de interpretación...
      
  • Proxectos e iniciativas relacionadas coa sustentabilidade e o medio ambiente: mellora dos aproveitamentos silvícolas, aproveitamento micolóxico do monte, aproveitamento da biomasa para a produción de pellets, escolas ambientais, campos de traballo na natureza...