Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » O IGVS » Transparencia » Contratación Pública » Venda de parcelas empresarial

VENDA PARCELAS SOLO ENPRESARIAL DO IGVS

VENDA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL DO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO (IGVS) NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.

VENDA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL DO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO (IGVS) NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.

Documentos relacionados

Documentos relacionados

Bonificación Solo Empresarial

Para medrar con bases sólidas. Ata un 50% de bonificación e con axudas no financiamento do teu proxecto

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.