Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » O IGVS » Transparencia » Persoal » Convocatoria altos cargos

Convocatoria de postos de traballo

6 licenciados en dereito, 2 de económicas ou licenciados en dirección de empresas (ADE), 1 arquitecto e 1 arquitecto técnico

Relación definitiva ordenada polas puntuacións outorgadas no procedemento de concesión de dez bolsas de formación e especialización en materia de vivenda

Corpo: Bolseiros

Posto: 6 licenciados en dereito, 2 de económicas ou licenciados en dirección de empresas (ADE), 1 arquitecto e 1 arquitecto técnico

Fin do prazo:: 14-04-11

Documentos relacionados

Bonificación Solo Empresarial

Para medrar con bases sólidas. Ata un 50% de bonificación e con axudas no financiamento do teu proxecto

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.