Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Sala de Comunicacion » Detalle dunha nova

AS COMUNIDADES DE VECIÑOS DE INMOBLES DE PROMOCIÓN PÚBLICA PODEN OPTAR A 6.000 EUROS POR VIVENDA PARA ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN E MELLORA

• Esta liña de axudas, cuxo prazo de solicitude se abre hoxe, conta cun orzamento de 1 millón de euros para o ano 2022
• Serán subvencionables actuacións que melloren a seguridade estrutural ou construtiva do edificio, as condicións fronte á choiva e humidade e o illamento térmico e acústico; así como os accesos aos servizos xerais de auga, gas, electricidade, telefonía ou saneamento
• Esta nova convocatoria dará continuidade ás realizadas desde 2016, seis anualidades que permitiron intervir en preto de 3.500 VPP


Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022
.- As comunidades de veciños de inmobles de promoción pública (VPP) interesadas en mellorar as condicións do seu edificio poden optar desde hoxe a axudas de ata 6.000 euros por vivenda.

Desde hoxe, e ata o vindeiro 4 de abril, poden presentar unha solicitude para beneficiarse do programa dirixido ás comunidades de propietarios de vivendas protexidas promovidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo, que este ano disporá dun orzamento de 1 millón de euros.

Tal e como se indicaba na resolución da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, publicada no Diario Oficial de Galicia, pola que se establecen as bases reguladoras desta liña de axudas, poderán acollerse a estes incentivos as VPP sometidas a réxime de protección con máis de dez anos de antigüidade e aquelas nas que o devandito réxime se extinguira nos tres anos anteriores á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes desta convocatoria.

Así, as comunidades de veciños poderán solicitar axudas para actuacións que deberán axustarse á normativa técnica aplicable vixente no momento da súa execución, polas que recibirán unha subvención do 60% do custo, cun máximo de 6.000 euros por vivenda, un 20% máis respecto da convocatoria de 2021 —o importe máximo era de 5.000 euros—.

Actuacións subvencionables
Serán consideradas actuacións subvencionables todas aquelas obras destinadas á reparación, rehabilitación e/ou adaptación dos edificios que comprendan todos ou algúns dos seguintes traballos:

a) Adecuación das condicións de seguridade: obras que proporcionen ao edificio condicións de seguridade estrutural ou construtiva, de xeito que garantan a súa estabilidade, resistencia e solidez, seguridade contra incendios, así como obras de seguridade fronte a accidentes ou sinistros.

b) Adecuación das condicións de habitabilidade: obras que proporcionen ao edificio estanquidade fronte á choiva e á humidade, illamento térmico e acústico, ou mellora das instalacións de calefacción.

c) Adecuación funcional: obras que proporcionen ao edificio mellora dos accesos aos servizos xerais de auga, gas, electricidade, telefonía, saneamento, etc., así como a adecuación destas obras á correspondente normativa.

d) Adecuación das condicións de accesibilidade: obras de supresión de barreiras arquitectónicas, tales como instalación de ascensores, ramplas, ou outros dispositivos de accesibilidade, incluíndo os adaptados ás necesidades de persoas con discapacidade sensorial.

Cómpre lembrar que a orde de axudas de 2022 dá continuidade ás seis convocadas desde o ano 2016, que facilitaron a concesión de subvencións para intervir en preto de 3.500 VPP de titularidade privada.

Por último, no caso das VPP nas que o Instituto Galego da Vivenda e Solo ostenta a titularidade, ao redor de 3.700 en toda Galicia, a Xunta destinará máis de 2 millóns de euros á súa mellora e rehabilitación no ano 2022.