Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Sala de Comunicacion » Detalle dunha nova

A XUNTA FOMENTA A CONSTRUCIÓN E A REHABILITACIÓN DE VIVENDAS PARA ALUGAR CUNHA NOVA CONVOCATORIA DE AXUDAS POR MÁIS DE 3,6 MILLÓNS DE EUROS

• Poden solicitalas promotores públicos e privados de inmobles novos ou rehabilitados destinados a alugueiro a prezo regulado durante un mínimo de 25 anos
• O importe máximo destas subvencións será de 350 euros por metro cadrado de superficie útil de cada vivenda, sen ter en conta nin garaxes nin rochos


Santiago de Compostela, 29 de xuño de 2021.-
A Xunta de Galicia destinará máis de 3,6 millóns a fomentar o parque de vivendas destinadas ao alugueiro por medio de axudas aos promotores das mesmas. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a resolución pola que se convocan estas subvencións, que poden chegar ata os 350 euros por metro cadrado.

As vivendas construídas ou rehabilitadas deberán destinarse ao alugueiro durante un período mínimo de 25 anos por parte de persoas e familias que non superen os ingresos establecidos nas propias bases do programa.

En canto aos beneficiarios, poderán recibir estas axudas os promotores das vivendas, tanto públicos como privados, así como as cooperativas de vivendas de alugueiro, fundacións, empresas de economía social e organizacións non gubernamentais, entre outros, que cumpran os requisitos fixados.

As axudas poderán aplicarse tanto a vivendas de nova construción como ás procedentes de rehabilitacións, sempre que as obras non foran iniciadas antes do 1 de xaneiro deste ano e o inmoble conte con, polo menos, cinco vivendas. Tamén poderán beneficiarse aquelas con obras en curso paralizadas que se retomen ata a súa completa finalización.

Importe da axuda
Así mesmo, as bases polas se rexen estas subvencións establecen dúas contías diferentes de axudas en función dos ingresos dos futuros inquilinos das vivendas.

Deste xeito, cando se vaian destinar ao alugueiro por parte de persoas ou familias con ingresos que non superen 3 veces o Iprem (4 ou 5 veces no caso de familias numerosas ou con determinadas discapacidades), o importe da axuda que percibirán os promotores será de 350 euros por metro cadrado útil de vivenda, sen ter en conta nin o garaxe nin o rocho. A contía máxima da subvención, en todo caso, non poderá superar o 50% do investimento da actuación, cun límite de 36.750 euros por vivenda.

En canto ao prezo máximo do alugueiro destas vivendas, oscilará entre os 3,70 e os 4,90 euros por metro cadrado útil en función da área xeográfica na que estean localizadas (prezo máximo superior, que se aplicará nas sete cidades; zona 1, para concellos e vilas de tipo urbano; e zona 2, municipios de tipo rural). Ademais, os inquilinos tamén pagarán polo garaxe e o rocho entre 2,22 e 2,94 euros o metro cadrado.

Por outra banda, no caso de que as vivendas se vaian destinar ao alugueiro por parte de persoas ou familias con ingresos que non superen 4,5 veces o Iprem (5 veces no caso de familias numerosas ou con determinadas discapacidades), o importe da axuda será de 300 euros por metro cadrado útil de vivenda, sen ter en conta o garaxe e o rocho.

A contía máxima destas subvencións non poderá superar o 40% do investimento da actuación, cun límite de 31.500 euros por cada vivenda.

Así mesmo, no que respecta ao importe do alugueiro nestes casos, oscilará entre os 4,12 e os 5,23 euros por metro cadrado útil da vivenda segundo a zona na que estea emprazada. O custo de garaxe e rocho moverase entre os 2,47 e os 3,14 euros.

 

Ingresos máximos dos inquilinos

Ámbito territorial

Renda/m 2 útil de vivenda

Renda/m 2 útil de rocho e garaxe

3 veces o Iprem

(4 ou 5 veces no caso de familias numerosas ou con determinadas discapacidades)

Prezo máximo superior

4,90 €

2,94 €

Zona 1

4,26 €

2,56 €

Zona 2

3,70 €

2,22 €

4,5 veces o Iprem

(5 veces no caso de familias numerosas ou con determinadas discapacidades)

Prezo máximo superior

5,23 €

3,14 €

Zona 1

4,55 €

2,73 €

Zona 2

4,12 €

2,47 €

 

Cómpre lembrar que un total de 96 vivendas xa se beneficiaron das axudas outorgadas ao abeiro deste programa, con preto de 2,4 millóns de euros concedidos.