Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Sala de Comunicacion » Detalle dunha nova

O INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO SORTEA CINCO VIVENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA NO CONCELLO DE FERROL

• A lista de adxudicatarios provisionais e de reservas está publicada na web do IGVS

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2019.- A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda vén de realizar o sorteo de cinco vivendas de promoción pública propiedade do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) e emprazadas no concello de Ferrol. Catro dos inmobles sorteados dispoñen de tres dormitorios cada unha e o quinto, ten dous dormitorios.

O sorteo realizouse entre todos os inscritos no Rexistro de de Demandantes de Vivenda, e nestes momentos xa está publicada a lista de adxudicatarios provisionais e de reservas na web oficial do IGVS.

A partir de agora, persoal do instituto iniciará o procedemento de revisión da documentación presentada tanto polos adxudicatarios como polos demandantes que figuran como reservas antes de proceder á elaboración do listado definitivo de persoas ás que se lles outorgarán estas cinco vivendas. A partir desta lista, iniciarase o procedemento para proceder á entrega das vivendas aos beneficiarios.