Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Sala de Comunicacion » Detalle dunha nova

O INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO SORTEA CATRO VIVENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA NO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

• A lista de adxudicatarios provisionais e de reservas está publicada na web do IGVS

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2019.- A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda vén de realizar o sorteo de catro vivendas de promoción pública propiedade do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) e emprazadas no concello de Santiago de Compostela. Dúas destas vivendas dispoñen de catro dormitorios e as outras dúas, están dotadas de tres e dous dormitorios, respectivamente.

O sorteo realizouse entre todas persoas inscritas no Rexistro de Demandantes de Vivenda, e nestes momentos xa está publicada a lista de adxudicatarios provisionais e de reservas na web oficial do IGVS.

A partir deste momento, persoal do IGVS iniciará o procedemento de revisión da documentación presentada tanto polos adxudicatarios como polos demandantes que figuran como reservas antes de proceder á elaboración do listado definitivo de persoas ás que se lles outorgarán estas catro vivendas. A partir desta lista, iniciarase o procedemento para proceder á entrega das vivendas aos beneficiarios.