Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Sala de Comunicacion » Detalle dunha nova

O conselleiro de Medio Ambiente recorda que a Xunta dispón de 150 vivendas de promoción pública vacantes para dar acubillo ás persoas que perdan o seu fogar

A XUNTA PRIMARÁ ALOXAR NO PROPIO CONCELLO OU NA COMARCA ÁS FAMILIAS AFECTADAS POR UN DESAFIUZAMENTO

-Salienta que o Goberno galego non é alleo a esta problemática e como mostra deste compromiso destacou que no primeiro Consello da actual lexislatura se aprobou o Programa de Realoxo de Colectivos Afectados por Execucións Hipotecarias
-Sinala que, segundo os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial, nos seis primeiros meses de 2012 en Galicia houbo 0,47 execucións hipotecarias por cada 1.000 habitantes, mentres que no conxunto de España esa cifra incrementase ata 1,02
 
Santiago, 19 decembro de 2012.- O conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, explicou hoxe no Parlamento de Galicia que a Xunta tratará de aloxar no contorno máis próximo a aquelas familias que se vexan afectadas por unha situación de desafiuzamento. Precisou que en función das súas posibilidades e dispoñibilidades dese momento, o emprazamento desa nova vivenda realizarase no propio concello ou na comarca.
 
A Xunta conta actualmente con arredor de 150 vivendas de promoción pública vacantes que poden destinarse a dar acubillo ás familias afectadas polas execucións hipotecarias e, nestes momentos, se están a tramitar as primeiras solicitudes de afectados por execucións hipotecarias na provincia de Pontevedra. Trátase fundamentalmente de vivendas usadas recuperadas polo IGVS, ao seren desocupadas polos seus adxudicatarios.
 
As vivendas con este fin forman parte do Programa de Realoxo de Colectivos Afectados por Execucións Hipotecarias, aprobada no primeiro Consello da actual lexislatura; co que a Xunta pretende dar resposta ás necesidades de ata 500 familias poñendo á súa disposición vivendas de promoción pública, como primeiro recurso e, cando non se dispoña delas, a través de vivendas privadas incluídas no Programa Aluga. Este programa trata de complementar as medidas adoptadas polo Goberno central a través dos sucesivos decretos ao respecto.
 
Hernández destacou que o Goberno galego vén traballando neste senso, xa que na proposta da Lei de Vivenda de Galicia xa se propoñen medidas para paliar esta situación, como: a creación de vivendas de inserción ou asistenciais; aprazamento do pagamento no caso de precariedade económica; ou maior facilidade para a dación en pagamento das vivendas protexidas.
 
O conselleiro sinalou que a Xunta de Galicia non é allea aos problemas que os desafiuzamentos por execucións hipotecarias, que levan a cabo as entidades financeiras, causan ás familias e, por iso, tomou as medidas oportunas dentro das súas competencias para paliar os seus efectos.
 
Explicou que, aínda tratándose dun problema grave, a súa gravidade non é tan acusada en Galicia como no conxunto de España. Tendo en conta os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial, nos seis primeiros meses de 2012 en Galicia houbo 0,47 execucións hipotecarias por cada 1.000 habitantes, mentres que no conxunto de España esta cifra incrementase ata 1,02, é dicir, máis do dobre que na Comunidade galega.
 
Así pois, a Xunta dirixe a súa actuación a adoptar medidas de apoio aos afectados, tendo en conta que as execucións hipotecarias están reguladas a través da normativa estatal que, polo seu propio carácter, só se pode modificar no Congreso dos Deputados.
 
Requisitos
A modo de resumo, o conselleiro explicou os requisitos fundamentais que os beneficiarios das axudas establecidas pola Xunta de Galicia deberán cumprir:
 
  • Que os ingresos non sexan superiores a 2,5 veces o Iprem
  • E que se trate da execución hipotecaria da súa única vivenda.
Ademais, terán prioridade na adxudicación destas vivendas os seguintes colectivos:
 
  • Familias numerosas
  • Unidades familiares monoparentais con fillos a cargo
  • Unidade familiar en que un dos seus membros (ou parentes ata terceiro grao de consanguinidade ou afinidade que convivan na vivenda) teñan declarada discapacidade, situación de dependencia ou enfermidade que incapacite para realizar unha actividade laboral.
  • Unidade familiar en que o debedor hipotecario se atope en situación de desemprego
  • Unidade familiar en que exista unha vítima de violencia de xénero.
Agustín Hernández aclarou que este Programa de Realoxo prevé que cando non se dispoña de vivendas de promoción pública, ou no caso de que as dispoñibles non se adapten ás necesidades da familia, se poida recorrer ás vivendas incluídas no Programa Aluga. Neste caso o custe mensual do alugueiro para os adxudicatarios podería oscilar entre 80 e 150 euros, aproximadamente, en función do tamaño e emprazamento da vivenda.