Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Facer unha rehabilitación » Directorio de axentes colaboradores en rehabilitación » Directorio de axentes colaboradores en materia de rehabilitación

Axentes colaboradores - Contratistas

Contratistas

Matraz Gestión de procesos

Linares Rivas nº 47 bajo A Coruña

Teléfono: 696508558

info@matraz.gal

Actuacións relevantes

III-001/19

Contratistas

Construcciones y Reformas Arinco S.L.

C Bedoya nº 7-2º oficina 7 y 8 - 32004 Ourense

Teléfono: 988 510 266

secretaria@urbinor.com

Actuacións relevantes

 • Reforma baixo comercial para Ximnasio Ourense
 • Reforma baixo comercial para Ximnasio A Coruña
 • Rehabilitación de vivenda unifamiliar Ourense
 • Cuberta mecaniza en local hosteleria Melide
 • Rehabilitación de fachada e cuberta edificio Ourense
 • Obras menores en Ourense

III-001/15

Contratistas

Esteo técnica na coservación e restauración, S.L.

Rúa A Pacheca, 10 - Cambados - 36630

Teléfono: 629 851 656

esteotecnica@hotmail.com

Actuacións relevantes

 • Intervención de conservación e restauración do artesoado gótico policromado da capela de San Roque de Mazaeda en A Fonsagrada (Lugo).Obra recollida, na páxina 12, da publicación “ La carpintería de armar española” de Enrique Nuere, publicado polo Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, actual Instituto de Patrimonio Cultural de España, do Ministerio de Cultura. Destaca a elaboración de próteses de nova madeira de castiñeiro en adicción sucesiva en láminas imbricadas en rebaixes lonxitudinais practicados nos pares, método necesario para a conservación das superficies orixinais policromadas.
 • Intervención de conservación e restauración do artesoado barroco policromado da igrexa parroquial de San Vicente de Pías, concello de Lugo. Destaca a renovación de gran parte dos pórticos atarranchados, a media madeira, de soporte de faldón e almizate, e a reposición do 85% do forro deste último.
 • Execución de estrutura de cuberta para rehabilitación de vivenda unifamiliar en Andrade, Pontedeume. Obra executada segundo documento básico SE-M Madeira, 8.5 unións tradicionais. Cerchas de madeira laminada GL24h, con espesor de laminado de 33/45 mm, de sección constante, con pares e tirante, de sección 16 x 20 cm, para unha luz de 6 m, con unión entre pares a media madeira, e dos pares con tirante con ensamble á espera ou embarbillado dobre.
 • Rehabilitación de vivenda unifamiliar en Goián, Sarria. Cuberta de pares sen cerchas e forxado tradicionais de madeira de castiñeiro.
 • Execución de vivenda unifamiliar con estrutura de forxado e cuberta de madeira en Cambados. Obra executada segundo Documento Básico SE-M Madeira, 8.5 Unións tradicionais. Cuberta de pares, a 4 augas e dous cumios, con tres cerchas de madeira laminada GL24h, con espesor de laminado de 40 mm, de sección constante, con pares e tirantes, de sección 18 x 24 cm, para unha luz de 5.5 m, con unión entre pares a media madeira, e dos pares con tirante con ensamble á espera ou embarbillado dobre, pares ensambrados en soleira e cumio a cola de miñato. Forxado sobre esteos cadrados de 24 cm de vigas e viguetas.

II-001/14

Páxina 1 de 13

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.